Antoniusfonden kort

Antoniusfondens midler skal i henhold til fondens vedtægter anvendes til fremme af forskning og forsøgsvirksomhed samt anden virksomhed med mentalhygiejnisk sigte.

Fonden ledes af en ulønnet bestyrelse, der fastlægger kriterier og temaer for tildeling. Der tildeles hovedsagelig midler til projekter inden for det frivillige sociale arbejde.

Bestyrelsen holder møde to gange årligt – forår og efterår.

Ansøgning om støtte sendes pr. mail til Antoniusfonden: kesabroe@privat.dk

Historie

Mock

Historien bag Antoniusfonden

Stiftet på Skt. Antoniusdag den 17. januar 1949 …læs mere

Faktaboks

  • Uddelingspolitik:
    Fonden uddeler midler efter ansøgning. Ansøgningerne behandles i bestyrelsen,
    der mødes 2 gange årligt. Der bevilges hovedsageligt midler til projekter, der ligger inden for af
    bestyrelsen fastlagte temaer.