Organisation

Antoniusfondens bestyrelse

Formand:
Knud-Erik Sabroe, afdelingsleder emeritus, dr.h.c., cand.psych., orlogskaptajn

Næstformand:
Ole Scharf, fhv. politimester, cand. jur.

Medlemmer:
Annemarie Schou Zacho-Broe, Kommunaldirektør, Direktionen, Fredericia Kommune
Ulla-Britta Buch, socialrådgiver, Master i Voksenlæring
Hosea Dutschke, Direktør for Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Laust Kristensen, fhv. socialchef
Per Larsen, fhv. chefpolitiinspektør