Uddelinger og Prisopgaver

I 2015 gennemføres på fondens initiativ en konference for små foreninger med frivilligt socialt arbejde med forskellige muligheder for deres projekters gennemførelse som sigte.

I 2013-14 har fonden støttet:

  • Projekter i Vollsmose, Odense
  • To hjemløseprojekter under Projekt Udenfor i København.
  • Et klubprojekt for asylansøgere ved Ungdommens Røde Kors i København.

I 2011 og 2012 har fonden støttet projekt MusicLife, der forsøger at aktivere børn og unge på Ydre Nørrebro. Fonden har i 2011 og 2012 også støttet Bispebjerg Børne og Ungdomspsykiatriske afdeling med et beløb til social støtte for familier, der har børn i behandling.

Fonden har i 2005-2009 reserveret sine midler til projekter, der beskæftiger sig med børn i flygtningelejre. Der har herunder været givet midler til:

  • Teaterprojekt i Flygtningelejr Kongelunden.
  • Fotoprojekt i Flygtningelejr Kongelunden
  • Danseprojekt i Ravnstrup flygtningelejren.
  • Taek-won-do projekt i Gribskov og Sandholmlejrene.

Projekterne er gennemført i et samarbejde med Ungdommens Røde Kors.

Fonden har i 2003 og 2004 udskrevet prisopgaver med følgende temaer:

2003: ”Der ønskes en diskussion af muligheder og begrænsninger i udførelsen af henholdsvis det professionelle og det frivillige arbej-de indenfor et selvvalgt område i social- og sundheds-sektoren”.

Første prisen gik til cand.scient.adm. Christine Wydojnik, Albertslund Kommune

Opgaven:
 
"Muligheder og udfordringer for arbejde med udsatte børn og unge"

 er trykt med midler fra fonden og er uddelt til danske kommuner, amter
og uddannelses-institutioner.


2004: ”Der ønskes en analyse af muligheder og begrænsninger i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og frivillige organisationer og foreninger på det sociale område. Besvarelsen skal indeholde en diskussion om det gensidige udbytte af et sådan samarbejde og skal omfatte udkast til et projekt, som kan udmøntes i en forsøgsvirksomhed.

Forsøgsprojektet vil efter en faglig vurdering kunne støttes med op til 100.000kr. Der var ikke kvalificerede besvarelser af prisopgaven og ingen prisuddeling.