Organisation

Antoniusfondens bestyrelseFormand:
Annemarie Schou Zacho-Broe
Cand.scient.pol, fhv. sundhedschef i Aarhus.

 


Næstformand:
Ulla-Britta Buch
Socialrådgiver, Master i Voksenlæring

 

Medlemmer:

Knud-Erik Sabroe
Afdelingsleder emeritus, dr.h.c., cand.psych., orlogskaptajn

 

 
Hosea Dutschke
Cand.Scient.Pol.
Fhv. Direktør for Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

 

  

Laust Kristensen
Fhv. socialchef

 


Per Larsen
Fhv. Chefpolitiinspektør

 

Ole Scharf
Fhv. politimester, cand. jur.